Materiały do pobrania

Nazwa Utworzono Pliki Komentarz
Nowe symbole na mapach sprinterskich 21-10-08 14:53 2. Materiały edukacyjne
Dopasuj wycinki do mapy 20-04-30 13:37 1. Ćwiczenia
Ułóż mapę 20-03-29 12:38 1. Ćwiczenia
Dopasuj symbol do zdjęcia 20-03-18 12:22 1. Ćwiczenia
Wycinki map 20-03-18 12:22 1. Ćwiczenia
Mapa ze zdjęciami 20-03-18 12:23 1. Ćwiczenia
Pamięciówka 20-03-18 12:24 1. Ćwiczenia
Trasa do opisu 20-03-18 12:24 1. Ćwiczenia
11 Różnic na mapach 20-03-18 12:27 1. Ćwiczenia
Dopasuj wycinki do białych plam 20-03-20 11:21 1. Ćwiczenia
Połącz w pary 20-03-20 11:24 1. Ćwiczenia
Zaznacz na mapie miejsca z punktami 20-03-29 12:38 1. Ćwiczenia
Znajdź 8 różnic 20-03-29 12:39 1. Ćwiczenia
Określ północ 20-03-29 12:39 1. Ćwiczenia
Zaznacz na mapie punkty 20-04-30 13:31 1. Ćwiczenia
Ułóż mapę z wycinków 20-04-30 13:38 1. Ćwiczenia
Określ położenie lampionu względem północy na wycinku 20-04-30 13:39 1. Ćwiczenia
Dopasuj piktogramy do mapy 20-04-30 13:46 1. Ćwiczenia
Znajdź różnice 20-04-30 13:47 1. Ćwiczenia
Ułóż mapę 2 20-04-30 13:48 1. Ćwiczenia
Pre-o 20-04-30 13:51 1. Ćwiczenia
Pamięciówka 2 20-04-30 13:52 1. Ćwiczenia
Położenie punktów 20-04-30 13:55 1. Ćwiczenia
Dopasuj wycinki (warstwicówka) 20-04-30 13:56 1. Ćwiczenia
Znajdz 2 takie same mapki 20-04-30 13:59 1. Ćwiczenia
Dopasuj zdjęcie do mapki 20-04-30 14:00 1. Ćwiczenia