Ranking

K21
1. Imię Nazwisko Klub
2. Imię Nazwisko Klub
3. Imię Nazwisko Klub
Więcej
K20
1. Imię Nazwisko Klub
2. Imię Nazwisko Klub
3. Imię Nazwisko Klub
Więcej
K18
1. Imię Nazwisko Klub
2. Imię Nazwisko Klub
3. Imię Nazwisko Klub
Więcej
K16
1. Imię Nazwisko Klub
2. Imię Nazwisko Klub
3. Imię Nazwisko Klub
Więcej
K14
1. Imię Nazwisko Klub
2. Imię Nazwisko Klub
3. Imię Nazwisko Klub
Więcej
K12
1. Imię Nazwisko Klub
2. Imię Nazwisko Klub
3. Imię Nazwisko Klub
Więcej
K10
1. Imię Nazwisko Klub
2. Imię Nazwisko Klub
3. Imię Nazwisko Klub
Więcej
K35
1. Imię Nazwisko Klub
2. Imię Nazwisko Klub
3. Imię Nazwisko Klub
Więcej
K40
1. Imię Nazwisko Klub
2. Imię Nazwisko Klub
3. Imię Nazwisko Klub
Więcej
K45
1. Imię Nazwisko Klub
2. Imię Nazwisko Klub
3. Imię Nazwisko Klub
Więcej
K50
1. Imię Nazwisko Klub
2. Imię Nazwisko Klub
3. Imię Nazwisko Klub
Więcej
K55
1. Imię Nazwisko Klub
2. Imię Nazwisko Klub
3. Imię Nazwisko Klub
Więcej
K60
1. Imię Nazwisko Klub
2. Imię Nazwisko Klub
3. Imię Nazwisko Klub
Więcej
K65
1. Imię Nazwisko Klub
2. Imię Nazwisko Klub
3. Imię Nazwisko Klub
Więcej
K70
1. Imię Nazwisko Klub
2. Imię Nazwisko Klub
3. Imię Nazwisko Klub
Więcej
K75
1. Imię Nazwisko Klub
2. Imię Nazwisko Klub
3. Imię Nazwisko Klub
Więcej
K80
1. Imię Nazwisko Klub
2. Imię Nazwisko Klub
3. Imię Nazwisko Klub
Więcej
K85
1. Imię Nazwisko Klub
2. Imię Nazwisko Klub
3. Imię Nazwisko Klub
Więcej
K90
1. Imię Nazwisko Klub
2. Imię Nazwisko Klub
3. Imię Nazwisko Klub
Więcej
M21
1. Imię Nazwisko Klub
2. Imię Nazwisko Klub
3. Imię Nazwisko Klub
Więcej
M20
1. Imię Nazwisko Klub
2. Imię Nazwisko Klub
3. Imię Nazwisko Klub
Więcej
M18
1. Imię Nazwisko Klub
2. Imię Nazwisko Klub
3. Imię Nazwisko Klub
Więcej
M16
1. Imię Nazwisko Klub
2. Imię Nazwisko Klub
3. Imię Nazwisko Klub
Więcej
M14
1. Imię Nazwisko Klub
2. Imię Nazwisko Klub
3. Imię Nazwisko Klub
Więcej
M12
1. Imię Nazwisko Klub
2. Imię Nazwisko Klub
3. Imię Nazwisko Klub
Więcej
M10
1. Imię Nazwisko Klub
2. Imię Nazwisko Klub
3. Imię Nazwisko Klub
Więcej
M35
1. Imię Nazwisko Klub
2. Imię Nazwisko Klub
3. Imię Nazwisko Klub
Więcej
M40
1. Imię Nazwisko Klub
2. Imię Nazwisko Klub
3. Imię Nazwisko Klub
Więcej
M45
1. Imię Nazwisko Klub
2. Imię Nazwisko Klub
3. Imię Nazwisko Klub
Więcej
M50
1. Imię Nazwisko Klub
2. Imię Nazwisko Klub
3. Imię Nazwisko Klub
Więcej
M55
1. Imię Nazwisko Klub
2. Imię Nazwisko Klub
3. Imię Nazwisko Klub
Więcej
M60
1. Imię Nazwisko Klub
2. Imię Nazwisko Klub
3. Imię Nazwisko Klub
Więcej
M65
1. Imię Nazwisko Klub
2. Imię Nazwisko Klub
3. Imię Nazwisko Klub
Więcej
M70
1. Imię Nazwisko Klub
2. Imię Nazwisko Klub
3. Imię Nazwisko Klub
Więcej
M75
1. Imię Nazwisko Klub
2. Imię Nazwisko Klub
3. Imię Nazwisko Klub
Więcej
M80
1. Imię Nazwisko Klub
2. Imię Nazwisko Klub
3. Imię Nazwisko Klub
Więcej
M85
1. Imię Nazwisko Klub
2. Imię Nazwisko Klub
3. Imię Nazwisko Klub
Więcej
M90
1. Imię Nazwisko Klub
2. Imię Nazwisko Klub
3. Imię Nazwisko Klub
Więcej

w związku ze zmianą sposobu naliczania punktów w rankingu, do dnia 30.06.2019 r. obowiązuje ranking z dnia 31.12.2018 dostępny na starej stronie PZOS

REGULAMIN RANKINGU PZOS W BIEGU NA ORIENTACJĘ


I. Zasady ogólne

1.     Celem Rankingu jest wyłonienie najlepszych zawodników na przestrzeni całego sezonu we wszystkich kategoriach wiekowych.
2.     Ranking jest liczony według poniższego wzoru:
Rankingowe punkty = (100% - %strata do zwycięzcy) * maksymalna liczba punktów do zdobycia
3.     Zawody CTZ otrzymują następujące maksymalne liczby punktów do zdobycia:
●    Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Weteranów, Puchar Najmłodszych, Klubowe Mistrzostwa Polski = 1300 punktów
●    pozostałe zawody CTZ = 1100 punktów
●    Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików = 1000 punktów
4.     Zawody RTZ otrzymują następujące maksymalne liczby punktów do zdobycia:
●    Wojewódzkie Związki Orientacji Sportowej (WZOS) lub PZOS może nadać wyższe liczby punktów do 3 zawodów na terenie danego WZOS (w miarę możliwości powinny to być zawody rangi mistrzowskiej np. Mistrzostwa Województwa) = 800 punktów
●    pozostałe zawody na terenie danego WZOS (bez ograniczeń ilościowych) = 700 punktów
5.     Do Rankingu zaliczane są punkty zdobyte przez zawodników w biegach World Ranking Event (WRE), rankingowych Centralnego Terminarza Zawodów (CTZ) i zaakceptowanych przez Polski Związek Orientacji Sportowej (PZOS) biegach rankingowych Regionalnych Terminarzy Zawodów (RTZ).
6.     Zawodami rankingowymi nie mogą być:
●    biegi sztafetowe,
●    indywidualne ze startu masowego (z wyjątkiem zawodów typu „sztafeta indywidualna” – „one man relay”, tj. z rozbiciem punktów zapewniających dla wszystkich zawodników różną kolejność zaliczania punktów kontrolnych) lub pościgowego (handicapowego).
●    treningowe oraz z ograniczonym udziałem (z wyjątkiem tych, gdy udostępniono wszystkim chętnym możliwość startu poza konkursem).
7.     Punkty rankingowe zdobywane w biegach WRE mogą być uwzględnione w Rankingu PZOS na podstawie informacji nadesłanej przez zawodników (informacje o zawodach należy wysyłać na adres: biuro@zielonysport.pl). Punkty zdobywane w międzynarodowych zawodach rangi mistrzowskiej uzupełniane są przez Biuro PZOS. Biuro PZOS ma 14 dni na umieszczenie punktów rankingowych w systemie.
8.  Ranking obliczany jest na podstawie wyników, które powinny być wgrane do serwisu internetowego PZOS w terminie do 3 dni od rozegrania zawodów. Jedynym formatem w jakim mogą być dostarczone wyniki to XML (IOF v3.0). Ranking obliczony zostanie automatycznie po dostarczeniu wyników.
9. W trakcie losowania/rozstawiania minut startowych na imprezie mistrzowskiej (Mistrzostwa Polski), w przypadku startu w zawodach, gdzie zawodnicy startują odwrotnie do zajmowanych miejsc w rankingu PZOS punkty liczą się tylko w kategorii, w której zawodnik został zgłoszony i opłacił licencję na dany rok. Czyli, np. jeżeli zawodnik, który opłacił licencję w kategorii M35, będzie chciał wystartować na Mistrzostwach Polski w M21, jego konto punktów rankingowych będzie wynosiło 0 (zero), nawet jeżeli wcześniej punktował w kategorii M21.
    
II. Klasyfikacja

1.    W terminie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. obowiązuje ranking z dnia 31.12.2018 r. Od 01.07.2019 podstawą klasyfikacji Rankingu zawodnika jest 1/8 sumy punktów zdobytych przez niego w ośmiu najlepszych startach w sezonie 2019. *
2.    Jeżeli podczas zawodów uczestnicy kilku kategorii biegają na wspólnej trasie, nawet, jeśli byli wspólnie klasyfikowani, to w przesłanych wynikach muszą zostać rozdzieleni na właściwe sobie kategorie.
3.    Zawodnicy startujący w mocniejszych kategoriach blokują punkty również dla zawodników startujących w swojej macierzystej kategorii. Czyli, np. osoba, która wygrała startując w mocniejszej kategorii, zdobywa maksymalną liczbę punktów, natomiast każda następna osoba (również ta startująca w swojej macierzystej kategorii) zdobywa pomniejszoną liczbę punktów wg wzoru z pkt. I.2. *
4.    Zawodnik zdobywa punkty w Rankingu w kategorii, w której jest zarejestrowany w PZOS, bez względu na to, w jakiej kategorii startuje podczas poszczególnych zawodów.
5.    Wartości punktowe dotyczą głównych kategorii w danych zawodach. Jeśli organizator zawodów podzieli kategorie ze względu na poziom techniczny, to kategorie „słabsze” otrzymują niższe wartości punktowe. Przy podziale na 2 podkategorie (np. M21A, M21B), słabsza otrzymuje 50% wartości limitu punktowego, a przy podziale na 3 podkategorie (np. M21, M21B, M21C) słabsza otrzymuje 50%, a najsłabsza 25%.
6. W zawodach rankingowych CTZ organizator ma obowiązek zapewnić możliwość udziału wszystkim zawodnikom w kategoriach, w których są zgłoszeni w PZOS. W kategoriach weteranów wolno łączyć kategorie w przypadku małej ilości zgłoszeń z bezpośrednio młodszą kategorią tylko za zgodą wszystkich starszych zawodników przenoszonych do młodszej kategorii.  
7. Aktualizowane na bieżąco listy rankingowe można znaleźć na stronie www.zielonysport.pl
8. Końcowa klasyfikacja zostaje ogłoszona najpóźniej do końca roku kalendarzowego.

III. Uczestnictwo
    
W rankingu uczestniczą zawodnicy posiadający na dany rok licencję PZOS. W przypadku licencji wykupionej w roku poprzednim, punkty rankingowe zaliczane są do 31 marca roku bieżącego. Osobom, które wykupiły licencję do 31 marca punkty będą zaliczone nawet jeżeli zostały zdobyte przed wykupieniem licencji.

IV. Zasady finansowania

1.    Koszty uczestnictwa w zawodach ponoszą zawodnicy lub jednostki organizacyjne ich delegujące.
2.    Zwycięzcy Rankingu otrzymują trofea i/lub pamiątkowe dyplomy. Decyzję o przyznaniu trofeów podejmuje corocznie Zarząd PZOS adekwatnie do aktualnej sytuacji finansowej

V.    Kategorie wiekowe
D z i e c i   m ł o d s z e:
K10, M10
D z i e c i:
K12, M12
M ł o d z i c y:
K14, M14
J u n i o r z y   m ł o d s i:
K16, M16
J u n i o r z y:
K18, M18
M ł o d z i e ż o w c y
K20, M20
S e n i o r z y
K21, M21
W e t e r a n i:
K35, M35
K40, M40
K45, M45
K50, M50
K55, M55
M60, K60
M65, K65
M70, K70
M75, K75
M80, K80
M85, K85
M90, K90VI. Sprawy organizacyjne

1.    Ewentualne protesty rozpatrywane będą zgodnie z Zasadami Organizacji Zawodów w OS PZOS.
2.    Protesty odnośnie punktacji poszczególnych zawodów można składać do Biura PZOS w terminie do 30 dni od daty opublikowania wyników tych zawodów w rankingu PZOS.
3.    Kwestie niewyjaśnione niniejszym regulaminem będą rozpatrywane przez Zarząd PZOS.
4.    Propozycje zmian w regulaminie należy przesyłać do biura PZOS do końca października.