Dokumenty


Nazwa Utworzono Pliki Typ Komentarz
3 Zasady kwalifikacji ETOC 2024 23-08-27 23:53 Kadra Narodowa Regulamin
3 Wyniki kwalifikacji do KN RJnO 2024 - stan na 11.07 23-07-18 12:43 Kadra Narodowa Regulamin
3 Wyniki kwalifikacji do KN RJnO 2024 - stan na 28.06 23-06-30 14:48 Kadra Narodowa Regulamin
3 Wyniki kwalifikacji WTOC 2023 23-06-12 14:51 Kadra Narodowa Regulamin
3 Wyniki kwalifikacji do KN RJnO 2024 - stan na 31.05 23-06-02 15:05 Kadra Narodowa Regulamin
3 Sprawdzian MTB 28.05.2023 - wyniki 23-05-31 03:08 Kadra Narodowa Regulamin
3 Wyniki kwalifikacji EYOC / JWOC 2023 23-05-20 02:53 Kadra Narodowa Regulamin
3 Wyniki kwalifikacji EYOC / JWOC 2023 po 4 biegach 23-05-04 14:24 Kadra Narodowa Regulamin
5 Regulaminy sportowe i przepisy OP 2023 23-04-14 23:47 Regulaminy i przepisy sportowe Regulamin
6 Statut 23-04-14 11:59 Akty prawne mające wpływ na działanie PZOS Regulamin
5 Regulaminy sportowe BnO 2023 23-04-09 23:40 Regulaminy i przepisy sportowe Regulamin
5 Przepisy BnO 2023 23-04-09 23:39 Regulaminy i przepisy sportowe Regulamin
5 Zasady organizacji zawodów w Orientacji Sportowej 2023 23-04-09 23:37 Regulaminy i przepisy sportowe Regulamin
5 Przepisy MTBO 2023 23-03-28 23:52 Regulaminy i przepisy sportowe Regulamin
5 Regulaminy sportowe MTBO 2023 23-03-28 23:52 Regulaminy i przepisy sportowe Regulamin
3 Sprawdzian MTB 18.03.2023 - wyniki 23-03-28 23:51 Kadra Narodowa Regulamin
3 Sprawdzian biegowy KNJ w BnO 2023 - wyniki 23-03-26 13:45 Kadra Narodowa Regulamin
5 Regulamin zmiany przynależności klubowej 23-03-08 15:29 Regulaminy i przepisy sportowe Regulamin W ramach przepisów wprowadzających Zarząd PZOS zdecydował o wydłużeniu terminu na zmianę barw klubowych do 31 marca 2023 r.
3 Skład KN OP 2023 23-03-07 15:46 Kadra Narodowa Regulamin
3 Zasady kwalifikacji do imprez mistrzowskich seniorów w BnO 2023 23-02-27 08:51 Kadra Narodowa Regulamin Zasady w języku angielskim. W przypadku konieczności przetłumaczenia: https://www.deepl.com/pl/translator
5 Regulamin SSM - Orientacja Sportowa 2023 23-01-31 13:52 Regulaminy i przepisy sportowe Regulamin
3 Plan szkolenia KN MTBO 2023 23-01-29 23:57 Kadra Narodowa Regulamin
3 Zasady kwalifikacji do imprez mistrzowskich MTBO 2023 oraz do KN w MTBO 2024 23-01-29 23:52 Kadra Narodowa Regulamin
3 Skład KN MTBO 2023 23-01-29 09:31 Kadra Narodowa Regulamin
5 Regulaminy sportowe NBnO 2023 23-01-18 13:30 Regulaminy i przepisy sportowe Regulamin
5 Przepisy NBnO 2023 23-01-18 12:29 Regulaminy i przepisy sportowe Regulamin
2 Regulamin Finansowy PZOS na 2023 rok 23-01-09 22:21 Finanse Regulamin
3 Plan szkolenia KNS w BnO 2023 22-12-31 22:38 Kadra Narodowa Regulamin
3 Skład KNS w BnO 2023 22-12-02 10:33 Kadra Narodowa Regulamin
3 Zasady kwalifikacji JWOC 2023 22-12-01 14:50 Kadra Narodowa Regulamin
3 Zasady kwalifikacji EYOC 2023 22-12-01 14:50 Kadra Narodowa Regulamin
3 Skład KNJ w BnO 2023 22-12-01 14:49 Kadra Narodowa Regulamin
3 Plan szkolenia KNJ w BnO 2023 22-12-01 14:49 Kadra Narodowa Regulamin
3 Zasady kwalifikacji do KNJ w BnO na 2024 rok 22-12-01 14:46 Kadra Narodowa Regulamin
3 Zasady kwalifikacji do MŚ w OP 2023 - aktualizacja 22-09-08 14:48 Kadra Narodowa Regulamin
3 Zasady powoływania do Kadry Narodowej w Orientacji Precyzyjnej w 2023 r. 22-08-26 23:55 Kadra Narodowa Regulamin
3 Zasady używania, finansowania i zakupu strojów reprezentacyjnych 22-05-20 14:45 Kadra Narodowa Regulamin
3 Zasady kwalifikacji do KNS w BnO na 2023 rok 22-02-07 12:41 Kadra Narodowa Regulamin
3 Zasady kwalifikacji do KNJ w BnO na 2023 rok 21-12-17 15:49 Kadra Narodowa Regulamin
3 Plan strategiczny długookresowego rozwoju KNS w BnO 21-04-03 12:55 Kadra Narodowa Regulamin
1 Regulamin Licencyjny PZOS 21-03-25 10:24 Ogólne Regulamin Uchwalony 09.01.2022r
5 Regulamin pracy Głównego Kolegium Sędziów 21-03-01 14:15 Regulaminy i przepisy sportowe Regulamin
5 Regulaminy sędziowskie 21-03-01 14:14 Regulaminy i przepisy sportowe Regulamin
5 Regulamin dyscyplinarny PZOS 21-02-26 14:43 Regulaminy i przepisy sportowe Regulamin
1 Zał.13 - wniosek przyznania licencji do obsługi Sportident 20-02-12 12:33 Ogólne Regulamin
1 Zał.12b - zaświadczenie uprawniające do startu w zawodach zagranicznych w kat. PARA 19-02-20 13:43 Ogólne Regulamin Należy przesłać do PZOS na 8 tyg. przed datą planowanych zawodów!!!
1 Zał.12a - zaświadczenie uprawniające do udziału w zawodach w kat. PARA 19-02-20 13:40 Ogólne Regulamin
1 Zał.11 - wniosek o zmiane danych zawartych w licencji 19-02-20 12:34 Ogólne Regulamin
1 Zał.10 - wniosek o przedłużenie licencji dla osób niezrzeszonych w klubie 19-02-20 12:32 Ogólne Regulamin
1 Zał9. - wnosek o przyznanie licencji topo/kartografa lub budowniczego tras 19-02-20 12:31 Ogólne Regulamin
1 Zał.8 - wniosek o przyznanie licencji sędziego 19-02-20 12:30 Ogólne Regulamin
1 Zał.7 - wniosek o przyznanie licencji trenera lub instruktora 19-02-20 12:29 Ogólne Regulamin
1 Zał.6 - wniosek o przyznanie licencji rodzinnej 19-02-20 12:28 Ogólne Regulamin
1 Zał.5 - wniosek o przyznanie licencji jednarazowej zawodniczej 19-02-20 12:27 Ogólne Regulamin
1 Zał.4 - wniosek przyznanie licencji zawodniczej 19-02-20 12:22 Ogólne Regulamin
1 Zał.3 - wniosek o przedłużenie licencji zawodnikom zrzeszonym w klubie 19-02-20 12:22 Ogólne Regulamin
1 Zał.2 - karta informacyjna klubu 19-02-20 12:20 Ogólne Regulamin
1 Zał. 1 - wniosek o przyznanie licencji klubowej 19-02-20 12:09 Ogólne Regulamin
6 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie [...] sportu [...] dzieci 19-02-08 18:45 Akty prawne mające wpływ na działanie PZOS Regulamin
6 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 19-02-08 18:43 Akty prawne mające wpływ na działanie PZOS Regulamin
6 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie [...] wydawania orzeczeń lekarskich 19-02-08 18:40 Akty prawne mające wpływ na działanie PZOS Regulamin
6 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach 19-02-08 18:39 Akty prawne mające wpływ na działanie PZOS Regulamin
6 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnośi pożytku publicznego i o wolontariacie 19-02-08 18:36 Akty prawne mające wpływ na działanie PZOS Regulamin
6 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach 19-02-08 18:34 Akty prawne mające wpływ na działanie PZOS Regulamin