Regulaminy

Nazwa Utworzono Pliki Komentarz
Regulamin Finansowy PZOS na 2019 rok 19-02-01 12:23 2. Finanse
Statut PZOS 19-02-08 18:24 1. Ogólne
Zasady organizacji zawodów w Orientacji Sportowej w 2019 roku 19-02-08 18:26 4. Organizacja zawodów
Przepisy BnO w 2019 roku 19-02-08 18:28 5. Regulaminy i przepisy sportowe
Regulaminy BnO w 2019 roku 19-02-08 18:28 5. Regulaminy i przepisy sportowe
Przepisy NBnO w 2019 roku 19-02-08 18:29 5. Regulaminy i przepisy sportowe
Regulaminy NBnO w 2019 roku 19-02-08 18:29 5. Regulaminy i przepisy sportowe
Przepisy OP w 2019 roku 19-02-08 18:29 5. Regulaminy i przepisy sportowe
Regulaminy OP w 2019 roku 19-02-08 18:30 5. Regulaminy i przepisy sportowe
Przepisy RJnO w 2019 roku 19-02-08 18:30 5. Regulaminy i przepisy sportowe
Regulaminy RJnO w 2019 roku 19-02-08 18:30 5. Regulaminy i przepisy sportowe
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach 19-02-08 18:34 6. Akty prawne mające wpływ na działanie PZOS
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnośi pożytku publicznego i o wolontariacie 19-02-08 18:36 6. Akty prawne mające wpływ na działanie PZOS
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach 19-02-08 18:39 6. Akty prawne mające wpływ na działanie PZOS
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie [...] wydawania orzeczeń lekarskich 19-02-08 18:40 6. Akty prawne mające wpływ na działanie PZOS
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 19-02-08 18:43 6. Akty prawne mające wpływ na działanie PZOS
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie [...] sportu [...] dzieci 19-02-08 18:45 6. Akty prawne mające wpływ na działanie PZOS
Regulami zawodów zaliczanych do SSM w 2019 roku - orientacja sportowa 19-02-28 15:26 5. Regulaminy i przepisy sportowe
Zasady kwalifikacji do Mistrzostw Świata i Europy Juniorów w BnO 19-03-12 15:20 3. Kadra Narodowa
Zasady kwalifikacji do kadry narodowej juniorów BnO 19-03-12 15:21 3. Kadra Narodowa
Zasady kwalifikacji do Mistrzostw Świata i Europy w RJnO 19-04-10 13:03 3. Kadra Narodowa
Akcje Szkoleniowe Kadr Narodowych w 2019 roku. 19-05-08 11:52 3. Kadra Narodowa
Regulamin Licencyjny PZOS w 2020 roku 19-02-08 18:46 1. Ogólne
Zał. 1 - wniosek o przyznanie licencji klubowej 19-02-20 12:09 1. Ogólne
Zał.2 - karta informacyjna klubu 19-02-20 12:20 1. Ogólne
Zał.3 - wniosek o przedłużenie licencji zawodnikom zrzeszonym w klubie 19-02-20 12:22 1. Ogólne
Zał.4 - wniosek przyznanie licencji zawodniczej 19-02-20 12:22 1. Ogólne
Zał.5 - wniosek o przyznanie licencji jednarazowej zawodniczej 19-02-20 12:27 1. Ogólne
Zał.6 - wniosek o przyznanie licencji rodzinnej 19-02-20 12:28 1. Ogólne
Zał.7 - wniosek o przyznanie licencji trenera lub instruktora 19-02-20 12:29 1. Ogólne
Zał.8 - wniosek o przyznanie licencji sędziego 19-02-20 12:30 1. Ogólne
Zał.10 - wniosek o przyznanie/przedłużenie licencji dla osób niezrzeszonych w klubie 19-02-20 12:32 1. Ogólne
Zał.11 - wniosek o zmiane danych zawartych w licencji 19-02-20 12:34 1. Ogólne
Zał.12a - zaświadczenie uprawniające do udziału w zawodach w kat. PARA 19-02-20 13:40 1. Ogólne
Zasady kwalifikacji do kadry narodowej juniorów BnO w 2021 19-12-28 10:56 3. Kadra Narodowa
Zasady kwalifikacji do kadry narodowej juniorów BnO w 2020 19-12-28 11:03 3. Kadra Narodowa
Zasady kwalifikacji do Akademickich Mistrzostw Świata BnO w 2020 19-12-30 13:34 3. Kadra Narodowa
Regulamin Finansowy PZOS na 2020 rok 20-01-08 13:05 2. Finanse
Regulaminy Sportowe Narciarskiego Biegu na Orientację 2020 20-02-11 12:57 5. Regulaminy i przepisy sportowe
Zał.13 - wniosek przyznania licencji do obsługi Sportident 20-02-12 12:33 1. Ogólne
Zał9. - wnosek o przyznanie licencji topo/kartografa lub budowniczego tras 19-02-20 12:31 1. Ogólne
Zał.12b - zaświadczenie uprawniające do startu w zawodach zagranicznych w kat. PARA 19-02-20 13:43 1. Ogólne Należy przesłać do PZOS na 8 tyg. przed datą planowanych zawodów!!!
Regulamin Zmiany Barw Klubowych PZOS 20-02-12 12:31 1. Ogólne
Regulamin współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo- orientacja sportowa 2020 20-02-14 12:58 5. Regulaminy i przepisy sportowe