Dokumenty


Nazwa Utworzono Pliki Typ Komentarz
3 Zasady kwalifikacji do MŚ w OP 2023 22-09-08 14:48 Kadra Narodowa Regulamin
3 Zasady powoływania do Kadry Narodowej w Orientacji Precyzyjnej w 2023 r. 22-08-26 23:55 Kadra Narodowa Regulamin
3 Zasady używania, finansowania i zakupu strojów reprezentacyjnych 22-05-20 14:45 Kadra Narodowa Regulamin
3 Wyniki kwalifikacji EYOC 2022 22-04-25 10:17 Kadra Narodowa Regulamin
3 Wyniki kwalifikacji JWOC 2022 22-04-25 10:15 Kadra Narodowa Regulamin
5 Załącznik do regulaminów sportowych OP 2022 22-04-06 12:07 Regulaminy i przepisy sportowe Regulamin
3 Wyniki kwalifikacji JWOC 2022 po 3 biegach 22-04-04 13:21 Kadra Narodowa Regulamin
3 Wyniki preeliminacji EYOC 2022 22-04-03 22:45 Kadra Narodowa Regulamin
5 Regulaminy sportowe RJnO 2022 22-03-31 22:05 Regulaminy i przepisy sportowe Regulamin
5 Przepisy Rowerowej Jazdy na Orientację 2022 22-03-31 21:35 Regulaminy i przepisy sportowe Regulamin
5 Przepisy Biegu na Orientację 2022 22-03-31 21:31 Regulaminy i przepisy sportowe Regulamin
5 Regulaminy sportowe BnO 2022 22-03-31 21:30 Regulaminy i przepisy sportowe Regulamin
4 Zasady organizacji zawodów w Orientacji Sportowej 2022 22-03-31 21:29 Organizacja zawodów Regulamin
3 Informacje praktyczne dla chętnych do udziału w kwalifikacjach do WTOC 2022 w konkurencjach PreO i TempO w kategorii O (dorosłych i juniorów) 22-03-31 14:22 Kadra Narodowa Regulamin
3 Zasady kwalifikacji do MŚ w OP 2022 22-03-29 13:34 Kadra Narodowa Regulamin
3 Zasady kwalifikacji do imprez mistrzowskich MTBO 2022 oraz do KN w MTBO 2023 22-03-18 23:29 Kadra Narodowa Regulamin
3 Sprawdzian biegowy KNJ w BnO 2022 - wyniki 22-03-07 21:56 Kadra Narodowa Regulamin
3 Wyniki kwalifikacji do KN w OP 2022 22-02-23 14:56 Kadra Narodowa Regulamin
3 Plan szkolenia KN w OP 2022 22-02-22 15:52 Kadra Narodowa Regulamin
3 Skład KN OP 2022 22-02-21 16:10 Kadra Narodowa Regulamin
5 Regulaminy sportowe i przepisy OP 2022 22-02-21 15:51 Regulaminy i przepisy sportowe Regulamin
3 Zasady kwalifikacji do imprez mistrzowskich seniorów w BnO 2022 22-02-07 13:54 Kadra Narodowa Regulamin
3 Plan szkolenia KNS w BnO 2022 22-02-07 13:17 Kadra Narodowa Regulamin
3 Zasady kwalifikacji do KNS w BnO na 2023 rok 22-02-07 12:41 Kadra Narodowa Regulamin
5 Regulamin Współzawodnictwa Sportowego SSM - Orientacja Sportowa 2022 22-02-01 14:28 Regulaminy i przepisy sportowe Regulamin
5 Przepisy NBnO 2022 22-01-30 17:11 Regulaminy i przepisy sportowe Regulamin
5 Regulaminy sportowe NBnO 2022 22-01-30 17:11 Regulaminy i przepisy sportowe Regulamin
2 Regulamin Finansowy PZOS na 2022 rok 22-01-11 10:08 Finanse Regulamin
3 Zasady kwalifikacji do KNJ w BnO na 2023 rok 21-12-17 15:49 Kadra Narodowa Regulamin
3 Plan szkolenia KNJ w BnO 2022 21-12-13 16:15 Kadra Narodowa Regulamin
3 Skład KNJ w BnO 2022 21-12-13 16:15 Kadra Narodowa Regulamin
3 Zasady kwalifikacji JWOC 2022 21-12-13 16:14 Kadra Narodowa Regulamin
3 Zasady kwalifikacji EYOC 2022 21-12-13 16:13 Kadra Narodowa Regulamin
3 Zasady kwalifikacji do AMŚ w BnO 2022 21-12-06 09:51 Kadra Narodowa Regulamin
3 Skład KN w NBnO na sezon 2021/2022 21-11-19 12:06 Kadra Narodowa Regulamin
3 Zasady powoływania do Kadry Narodowej w Orientacji Precyzyjnej w 2022 r. - aktualizacja 21-08-17 17:52 Kadra Narodowa Regulamin
3 Plany Kadry Juniorów BnO na 2021 aktualność maj 21-05-28 11:13 Kadra Narodowa Regulamin
3 Plan strategiczny długookresowego rozwoju KNS w BnO 21-04-03 12:55 Kadra Narodowa Regulamin
3 Zasady powoływania do Kadry Narodowej w Orientacji Precyzyjnej w 2022 r. 21-04-02 08:34 Kadra Narodowa Regulamin
1 Regulamin Licencyjny PZOS 21-03-25 10:24 Ogólne Regulamin Uchwalony 09.01.2022r
3 Skład Kadry Narodowej w OP w kat. OPEN na 2021 r. 21-03-12 09:57 Kadra Narodowa Regulamin
3 Sprawdzian Biegowy KNJ 13.03.2021 r. - aktualizacja informacji 21-03-10 15:04 Kadra Narodowa Regulamin
3 Podział kompetencji trenerów KNS 21-03-03 12:40 Kadra Narodowa Regulamin
5 Regulamin Pracy Głównego Kolegium Sędziów 21-03-01 14:15 Regulaminy i przepisy sportowe Regulamin
5 Regulaminy Sędziowskie 21-03-01 14:14 Regulaminy i przepisy sportowe Regulamin
3 Zasady kwalifikacji do ME oraz PŚ w RJnO na 2021 r. oraz kadry w RJnO na 2022 r. - aktualizacja 16.06.2021 21-03-01 13:45 Kadra Narodowa Regulamin
3 Plan szkolenia na 2021 rok - KN Seniorów w bno 21-03-01 13:44 Kadra Narodowa Regulamin
3 Zasady kwalifikacji JWOC 2021 21-03-01 13:41 Kadra Narodowa Regulamin
3 Zasady kwalifikacji EYOC 2021 21-03-01 13:40 Kadra Narodowa Regulamin
3 Zasady kwalifikacji EJYOC 2021 21-03-01 13:39 Kadra Narodowa Regulamin
3 Zasady kwalifikacji KN Seniorów do ME w BnO - aktualizacja 21-03-01 13:38 Kadra Narodowa Regulamin
3 Zasady kwalifikacji KN Seniorów do MŚ w BnO 21-03-01 13:37 Kadra Narodowa Regulamin
3 Zasady powolania do KN Seniorów w BnO na 2022 rok 21-03-01 13:36 Kadra Narodowa Regulamin
3 Skład KN w RJnO na 2021 rok 21-03-01 13:35 Kadra Narodowa Regulamin
3 Skład KN w OP na 2021 rok 21-03-01 13:34 Kadra Narodowa Regulamin
3 Skład KN Juniorów w BnO na 2021 rok 21-03-01 13:30 Kadra Narodowa Regulamin
3 Skład KN Seniorów w BnO na 2021 rok 21-03-01 13:30 Kadra Narodowa Regulamin
3 Zasady powoływania do KN Jun i Mł w BnO w 2022 roku 21-03-01 13:29 Kadra Narodowa Regulamin
3 Plan szkolenia na 2021 roku - KN Rowerowa Jazda na Orientację 21-03-01 13:28 Kadra Narodowa Regulamin
3 Plan szkolenia na 2021 - KN Orientacja Precyzyjna 21-03-01 13:27 Kadra Narodowa Regulamin
5 Regulamin Dyscyplinarny PZOS 21-02-26 14:43 Regulaminy i przepisy sportowe Regulamin
1 Zał.13 - wniosek przyznania licencji do obsługi Sportident 20-02-12 12:33 Ogólne Regulamin
1 Regulamin Zmiany Barw Klubowych PZOS 20-02-12 12:31 Ogólne Regulamin
3 Zasady kwalifikacji do kadry narodowej juniorów BnO w 2021 19-12-28 10:56 Kadra Narodowa Regulamin
1 Zał.12b - zaświadczenie uprawniające do startu w zawodach zagranicznych w kat. PARA 19-02-20 13:43 Ogólne Regulamin Należy przesłać do PZOS na 8 tyg. przed datą planowanych zawodów!!!
1 Zał.12a - zaświadczenie uprawniające do udziału w zawodach w kat. PARA 19-02-20 13:40 Ogólne Regulamin
1 Zał.11 - wniosek o zmiane danych zawartych w licencji 19-02-20 12:34 Ogólne Regulamin
1 Zał.10 - wniosek o przedłużenie licencji dla osób niezrzeszonych w klubie 19-02-20 12:32 Ogólne Regulamin
1 Zał9. - wnosek o przyznanie licencji topo/kartografa lub budowniczego tras 19-02-20 12:31 Ogólne Regulamin
1 Zał.8 - wniosek o przyznanie licencji sędziego 19-02-20 12:30 Ogólne Regulamin
1 Zał.7 - wniosek o przyznanie licencji trenera lub instruktora 19-02-20 12:29 Ogólne Regulamin
1 Zał.6 - wniosek o przyznanie licencji rodzinnej 19-02-20 12:28 Ogólne Regulamin
1 Zał.5 - wniosek o przyznanie licencji jednarazowej zawodniczej 19-02-20 12:27 Ogólne Regulamin
1 Zał.4 - wniosek przyznanie licencji zawodniczej 19-02-20 12:22 Ogólne Regulamin
1 Zał.3 - wniosek o przedłużenie licencji zawodnikom zrzeszonym w klubie 19-02-20 12:22 Ogólne Regulamin
1 Zał.2 - karta informacyjna klubu 19-02-20 12:20 Ogólne Regulamin
1 Zał. 1 - wniosek o przyznanie licencji klubowej 19-02-20 12:09 Ogólne Regulamin
6 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie [...] sportu [...] dzieci 19-02-08 18:45 Akty prawne mające wpływ na działanie PZOS Regulamin
6 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 19-02-08 18:43 Akty prawne mające wpływ na działanie PZOS Regulamin
6 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie [...] wydawania orzeczeń lekarskich 19-02-08 18:40 Akty prawne mające wpływ na działanie PZOS Regulamin
6 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach 19-02-08 18:39 Akty prawne mające wpływ na działanie PZOS Regulamin
6 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnośi pożytku publicznego i o wolontariacie 19-02-08 18:36 Akty prawne mające wpływ na działanie PZOS Regulamin
6 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach 19-02-08 18:34 Akty prawne mające wpływ na działanie PZOS Regulamin
1 Statut PZOS 19-02-08 18:24 Ogólne Regulamin