Regulaminy

Nazwa Utworzono Pliki Komentarz
Regulaminy Sędziowskie 21-03-01 14:14 5. Regulaminy i przepisy sportowe
Regulamin Pracy Głównego Kolegium Sędziów 21-03-01 14:15 5. Regulaminy i przepisy sportowe
Statut PZOS 19-02-08 18:24 1. Ogólne
Podział kompetencji trenerów KNS 21-03-03 12:40 3. Kadra Narodowa
Sprawdzian Biegowy KNJ 13.03.2021 r. - aktualizacja informacji 21-03-10 15:04 3. Kadra Narodowa
Przepisy Orientacji Precyzyjnej na 2021 r. 21-03-12 09:55 5. Regulaminy i przepisy sportowe
Zasady powoływania Kadry w Orientacji Precyzyjnej w 2021 r. 21-03-12 09:56 3. Kadra Narodowa
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach 19-02-08 18:34 6. Akty prawne mające wpływ na działanie PZOS
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnośi pożytku publicznego i o wolontariacie 19-02-08 18:36 6. Akty prawne mające wpływ na działanie PZOS
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach 19-02-08 18:39 6. Akty prawne mające wpływ na działanie PZOS
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie [...] wydawania orzeczeń lekarskich 19-02-08 18:40 6. Akty prawne mające wpływ na działanie PZOS
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 19-02-08 18:43 6. Akty prawne mające wpływ na działanie PZOS
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie [...] sportu [...] dzieci 19-02-08 18:45 6. Akty prawne mające wpływ na działanie PZOS
Regulaminy Sportowe Narciarskiego Biegu na Orientację 2021 r. 21-04-02 08:30 5. Regulaminy i przepisy sportowe
Przepisy Narciarskiego Biegu na Orientację 2021 r. 21-04-02 08:30 5. Regulaminy i przepisy sportowe
Zał.10 - wniosek o przedłużenie licencji dla osób niezrzeszonych w klubie 19-02-20 12:32 1. Ogólne
Przepisy Rowerowej Jazdy na Orientację 2021 r. 21-04-02 08:30 5. Regulaminy i przepisy sportowe
Regulaminy Sportowe Rowerowej Jazdy na Orientację na 2021 r. 21-04-02 08:31 5. Regulaminy i przepisy sportowe
Skład Kadry Narodowej w OP w kat. OPEN na 2021 r. 21-03-12 09:57 3. Kadra Narodowa
Regulaminy Sportowe Orientacji Precyzyjnej na 2021 r. 21-03-12 09:55 5. Regulaminy i przepisy sportowe
Regulamin Licencyjny PZOS 21-03-25 10:24 1. Ogólne Uchwalony 09.01.2022r
Zał. 1 - wniosek o przyznanie licencji klubowej 19-02-20 12:09 1. Ogólne
Zał.2 - karta informacyjna klubu 19-02-20 12:20 1. Ogólne
Zał.3 - wniosek o przedłużenie licencji zawodnikom zrzeszonym w klubie 19-02-20 12:22 1. Ogólne
Zał.4 - wniosek przyznanie licencji zawodniczej 19-02-20 12:22 1. Ogólne
Zał.5 - wniosek o przyznanie licencji jednarazowej zawodniczej 19-02-20 12:27 1. Ogólne
Zał.6 - wniosek o przyznanie licencji rodzinnej 19-02-20 12:28 1. Ogólne
Zał.7 - wniosek o przyznanie licencji trenera lub instruktora 19-02-20 12:29 1. Ogólne
Zał.8 - wniosek o przyznanie licencji sędziego 19-02-20 12:30 1. Ogólne
Zał.11 - wniosek o zmiane danych zawartych w licencji 19-02-20 12:34 1. Ogólne
Zał.12a - zaświadczenie uprawniające do udziału w zawodach w kat. PARA 19-02-20 13:40 1. Ogólne
Zasady kwalifikacji do Mistrzostw Świata w Orientacji Precyzyjnej 2021 r. 21-04-02 08:33 3. Kadra Narodowa
Zasady powoływania do Kadry Narodowej w Orientacji Precyzyjnej w 2022 r. 21-04-02 08:34 3. Kadra Narodowa
Zasady kwalifikacji do kadry narodowej juniorów BnO w 2021 19-12-28 10:56 3. Kadra Narodowa
Zał.13 - wniosek przyznania licencji do obsługi Sportident 20-02-12 12:33 1. Ogólne
Zał9. - wnosek o przyznanie licencji topo/kartografa lub budowniczego tras 19-02-20 12:31 1. Ogólne
Zał.12b - zaświadczenie uprawniające do startu w zawodach zagranicznych w kat. PARA 19-02-20 13:43 1. Ogólne Należy przesłać do PZOS na 8 tyg. przed datą planowanych zawodów!!!
Regulamin Zmiany Barw Klubowych PZOS 20-02-12 12:31 1. Ogólne
Regulamin współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo- orientacja sportowa 2021 r. 20-02-14 12:58 5. Regulaminy i przepisy sportowe
Regulamin Finansowy PZOS na 2020 rok 20-01-08 13:05 2. Finanse Uwaga!Zarząd PZOS podjął decyzję o przesunięciu I terminu płatności za opłaty licencyjne (niższe kwoty) z 31.03.2020 r. na 30.04.2020 r.
Zasady kwalifikacji KN Seniorów do ME w BnO - aktualizacja 21-03-01 13:38 3. Kadra Narodowa
Regulamin Finansowy PZOS na 2021 rok 21-01-18 11:15 2. Finanse Uwaga! Roczna składka sędziowska sędziego krajowego i okręgowego wynosi 60 lub 90 zł (w zależności od terminu wpłaty)
Plan strategiczny długookresowego rozwoju KNS w BnO 21-04-03 12:55 3. Kadra Narodowa
Regulaminy Sportowe BnO na 2021 r. 21-02-20 21:32 5. Regulaminy i przepisy sportowe
Plany Kadry Juniorów BnO na 2021 aktualność maj 21-05-28 11:13 3. Kadra Narodowa
Regulamin Dyscyplinarny PZOS 21-02-26 14:43 5. Regulaminy i przepisy sportowe
Zasady kwalifikacji do ME oraz PŚ w RJnO na 2021 r. oraz kadry w RJnO na 2022 r. - aktualizacja 16.06.2021 21-03-01 13:45 3. Kadra Narodowa
Plan szkolenia na 2021 - KN Orientacja Precyzyjna 21-03-01 13:27 3. Kadra Narodowa
Przepisy Biegu na Orientację na 2021 r. 21-02-19 13:15 5. Regulaminy i przepisy sportowe
Zasady organizacji zawodów w Orientacji Sportowej w 2021 r. 21-02-19 13:30 4. Organizacja zawodów
Plan szkolenia na 2021 roku - KN Rowerowa Jazda na Orientację 21-03-01 13:28 3. Kadra Narodowa
Zasady powoływania do KN Jun i Mł w BnO w 2022 roku 21-03-01 13:29 3. Kadra Narodowa
Skład KN Seniorów w BnO na 2021 rok 21-03-01 13:30 3. Kadra Narodowa
Skład KN Juniorów w BnO na 2021 rok 21-03-01 13:30 3. Kadra Narodowa
Skład KN w OP na 2021 rok 21-03-01 13:34 3. Kadra Narodowa
Skład KN w RJnO na 2021 rok 21-03-01 13:35 3. Kadra Narodowa
Zasady powolania do KN Seniorów w BnO na 2022 rok 21-03-01 13:36 3. Kadra Narodowa
Zasady kwalifikacji KN Seniorów do MŚ w BnO 21-03-01 13:37 3. Kadra Narodowa
Zasady kwalifikacji EJYOC 2021 21-03-01 13:39 3. Kadra Narodowa
Zasady kwalifikacji EYOC 2021 21-03-01 13:40 3. Kadra Narodowa
Zasady kwalifikacji JWOC 2021 21-03-01 13:41 3. Kadra Narodowa
Plan szkolenia na 2021 rok - KN Seniorów w bno 21-03-01 13:44 3. Kadra Narodowa
Zasady powoływania do Kadry Narodowej w Orientacji Precyzyjnej w 2022 r. - aktualizacja 21-08-17 17:52 3. Kadra Narodowa
Skład KN w NBnO na sezon 2021/2022 21-11-19 12:06 3. Kadra Narodowa
Zasady kwalifikacji do AMŚ w BnO 2022 21-12-06 09:51 3. Kadra Narodowa
Zasady kwalifikacji EYOC 2022 21-12-13 16:13 3. Kadra Narodowa
Skład KNJ w BnO 2022 21-12-13 16:15 3. Kadra Narodowa
Plan szkolenia KNJ w BnO 2022 21-12-13 16:15 3. Kadra Narodowa
Zasady kwalifikacji do KNJ w BnO na 2023 rok 21-12-17 15:49 3. Kadra Narodowa
Zasady kwalifikacji JWOC 2022 21-12-13 16:14 3. Kadra Narodowa
Regulamin Finansowy PZOS na 2022 rok 22-01-11 10:08 2. Finanse