Natalia Sobel


Klub: UKS Kometa
Kategoria: K18
Numer: 02491
Numer karty SI: 2016482
Aktywny do: 2020-03-31